Wychowawcy


W internacie w roku szkolnym 2016/2017 pracuje 8 pracowników pedagogicznych.
kierownik internatu mgr Katarzyna Tadejko - nauczyciel dyplomowany
mgr Radosław Krom - nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Strzelecka - nauczyciel mianowany
mgr Alicja Tracichleb - Salik - nauczyciel mianowany
mgr Karolina Kędzierska - Głódź - nauczyciel mianowany
mgr Elwira Frydrych - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Piekarska - nauczyciel mianowany
mgr Ewa Woźnialis - nauczyciel mianowany
Kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom opiekę  przez całą dobę.