Z życia Internatu

Kalendarz imprez, uroczystości i spotkań
  w roku szkolnym 2016/2017

1. spotkanie integracyje z okazji "Pożegnania lata" - 17.09.2016 r.


2.Dzień Samorządności –spotkanie wychowanków i wychowawców z okazji DEN 19.10. 2016 r.

3. Wieczornica poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.- 07.11.2016 r.

4.Andrzejki-wieczór wróżb i zabawy.  28.11. 2016 r.

5. Spotkanie opłatkowe-uroczysta kolacja wigilijna. Przedstawienie pt. „ Historia Bożego Narodzenia”. Kolędy- koncert kolęd. 20.12. 2016r.