Rok dla Niepodległej

Kalendarium wydarzeń w Roku dla Niepodległej

1. Wieczornica z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę - listopad 2017r.

2. Wystawa na holu poświęcona 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - grudzień 2017r.3. Konkurs plastyczny "Symbole państwa Polskiego - luty 2018 r.4. Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - marzec 2018r.5.Apel upamietniający sylwetki bohaterów - żołnierzy wyklętych  - marzec 2018r.6. Wystawa na holu - "Poezja dla Niepodległej" - maj 2018r.7. Konkurs wiedzy patriotycznej z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - maj 2018 r.8. Wystawa na holu- "Literatura dla Niepodległej" - maj 2018 r.9. Album -działe i czyny polaków "Polska Niepodległość"- czerwiec 2018 r.

10. Wystawa książek o tematyce patriotycznej - wrzesień 2018r

11. Drzewo dla Niepodległej - posadzenie drzewa na terenie internatu - październik 2018r.

12. Wydanie gazetki "Rok dla Niepodległej" - listopad 2018r.