Wychowawcy


W internacie w roku szkolnym 2017/2018 pracuje 7 pracowników pedagogicznych.
kierownik internatu mgr Katarzyna Tadejko - nauczyciel dyplomowany
mgr Radosław Krom - nauczyciel mianowany
mgr Ewa Strzelecka - nauczyciel mianowany
mgr Alicja Tracichleb - Salik - nauczyciel mianowany
mgr Karolina Kędzierska - Głódź - nauczyciel mianowany
mgr Ewa Piekarska - nauczyciel mianowany
mgr Alicja Kaczyńska - nauczyciel dyplomowany

Kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom opiekę  przez całą dobę.