Zarząd Samorządu Internatu


Skład Zarządu Samorządu Internatu

Przewodnicząca
: Dominika Dadura

W-ce przewodniczący: Dominik Fiećko

Sekretarz: Ilona Szklarz

Przewodnicząca sekcji kulturalno-naukowej:
Krzysztof Szymkiewicz

Przewodnicząca sekcji stołówkowo-porządkowej:
Krzysztof Cieciuch

Przewodniczący sekcji sportowej:
Jacek Bagiński


Przewodnicząca I grupy dziewcząt:
Małgorzata Archacka
Przewodnicząca II grupy dziewcząt i chłopców:
Emilka Sokołowska
Przewodniczący grupy III chłopców:
  Patryk Adamski

Opiekun Zarządu Samorządu Internatu
mg Alicja Kaczyńska